ITE Technical Group Submission System
Conference Schedule
    [Japanese] / [English] 
( Committee/Place/Topics  ) --Press->
 
( Paper Keywords:  /  Column:Title Auth. Affi. Abst. Keyword ) --Press->

Technical Group on Broadcasting and Communication Technologies (BCT)  (2017 - )

Chair: Tomoaki Otsuki (Keio Univ.) Vice Chair: Naohiko Iai (NHK), Akira Hotta (TV Asahi)
Secretary: Tanaka Shoji (NHK), Madoka Nakamura (NHK), Hidenori Ishida (TV TOKYO), Masayoshi Fukumoto (NEC), Mizumoto Tetsuya (Tokyo Inst. of Tech.)
Secretary: Hidekazu Murata (Kyoto Univ.), Toshiharu Morizumi (NTT), Masayoshi Onishi (NHK), Mikihiro Ouchi (Panasonic), Jun Yukawa (Mitsubishi Electric), Kenji Sugiyama (Seikei Univ.), Kazuyuki Saito (Chiba Univ.), £Łasutugu Ban (Sumitomo Electric), Toshihiro Ishida (Toshiba), Hiroyuki Takesue (Hitachi Kokusai Electric), Minoru Okada (NAIST), Masanori Hattori (Furukawa Electric), Satoshi Izumida (NTV), Koichi Sakaguchi (Nihon Univ.), Takahiro Shiozawa (National Inst. of Tech., Kagawa College), Takayuki Tanaka (Saga Univ.), Kazuaki Wakai (Daiichi Inst. of Tech.), Shigeru Watanabe (Nihon Dengyo Kosaku), Tsukuru Kai (NTV), Keisuke Miki (TBS), Yasushi Kasuga (TV Asahi), Hiroshi Tsutsui (Hokkaido Univ.), Shinichi Nishizawa (Fuji Television)

[Go to Official BCT Homepage (Japanese)] 
 Schedule  (Sort by: Date Ascending)
 Results 1 - 3 of 3  /   
Date Place Topics Joint Deadline Select Menu
Fri, Jun 16, 2017
NTV Program creation technologies, Broadcast master control , etc IEEE-BT [Mon, Apr 24]
 • Registration
     for presentation
   
 • Thu, Jul 27, 2017
  - Fri, Jul 28
  Sapporo center for gender quality Broadcast Operating Technologies, Transmission & Reception Engineering, etc. IEEE-BT [Tue, Jun 6]
 • Registration
     for presentation
   
 • Fri, Sep 8, 2017
  Kochi City Culture-plaza Service Integration Broadcasting and Communication Systems, etc IEEE-BT [unfixed]
 • Registration
     for presentation
   
 •  Results 1 - 3 of 3  /   


  [Return to Top Page]

  [Return to ITE Home Page]


  The Institute of Image Information and Television Engineers (ITE), Japan