ITE Technical Group Submission System
Conference Schedule
Online Proceedings
[Sign in]
    [Japanese] / [English] 
( Committee/Place/Topics  ) --Press->
 
( Paper Keywords:  /  Column:Title Auth. Affi. Abst. Keyword ) --Press->

Technical Group on Broadcasting and Communication Technologies (BCT)  (2018 - )

Chair: Tomoaki Otsuki (Keio Univ.) Vice Chair: Naohiko Iai (NHK), Yasushi Kasuga (TV Asahi)
Secretary: Tanaka Shoji (NHK), Madoka Nakamura (NHK), Hidenori Ishida (TV TOKYO), Masayoshi Fukumoto (NEC), Mizumoto Tetsuya (Tokyo Inst. of Tech.)
Secretary: Hidekazu Murata (Kyoto Univ.), Toshiharu Morizumi (NTT), Masayoshi Onishi (NHK), Mikihiro Ouchi (Panasonic), Jun Yukawa (Mitsubishi Electric), Kenji Sugiyama (Seikei Univ.), Kazuyuki Saito (Chiba Univ.), Yasutugu Ban (Sumitomo Electric), Toshihiro Ishida (Toshiba), Hiroyuki Takesue (Hitachi Kokusai Electric), Minoru Okada (NAIST), Masanori Hattori (Furukawa Electric), Satoshi Izumida (NTV), Koichi Sakaguchi (Nihon Univ.), Takahiro Shiozawa (National Inst. of Tech., Kagawa College), Takayuki Tanaka (Saga Univ.), Kazuaki Wakai (Daiichi Inst. of Tech.), Shigeru Watanabe (Nihon Dengyo Kosaku), Tsukuru Kai (NTV), Keisuke Miki (TBS), Takayuki Suzumura (TV Asahi), Hiroshi Tsutsui (Hokkaido Univ.), Toshihiro Kojima (Fuji Television), Takao Tsuda (NHK), Iwao Namikawa (Kansai Telecasting Corporation)

[Go to Official BCT Homepage (Japanese)] 
 Schedule  (Sort by: Date Ascending)
 Results 1 - 0 of 0  /   
Date Place Topics Joint Deadline Select Menu
 Schedule was not found
 Results 1 - 0 of 0  /   


[Return to Top Page]

[Return to ITE Web Page]


The Institute of Image Information and Television Engineers (ITE), Japan