ITE Technical Group Submission System
Conference Schedule
    [Japanese] / [English] 
( Committee/Place/Topics  ) --Press->
 
( Paper Keywords:  /  Column:Title Auth. Affi. Abst. Keyword ) --Press->

Technical Group on Broadcasting and Communication Technologies (BCT)  (2017 - )

Chair: Tomoaki Otsuki (Keio Univ.) Vice Chair: Naohiko Iai (NHK), Yasushi Kasuga (TV Asahi)
Secretary: Tanaka Shoji (NHK), Madoka Nakamura (NHK), Hidenori Ishida (TV TOKYO), Masayoshi Fukumoto (NEC), Mizumoto Tetsuya (Tokyo Inst. of Tech.)
Secretary: Hidekazu Murata (Kyoto Univ.), Toshiharu Morizumi (NTT), Masayoshi Onishi (NHK), Mikihiro Ouchi (Panasonic), Jun Yukawa (Mitsubishi Electric), Kenji Sugiyama (Seikei Univ.), Kazuyuki Saito (Chiba Univ.), ´╝╣asutugu Ban (Sumitomo Electric), Toshihiro Ishida (Toshiba), Hiroyuki Takesue (Hitachi Kokusai Electric), Minoru Okada (NAIST), Masanori Hattori (Furukawa Electric), Satoshi Izumida (NTV), Koichi Sakaguchi (Nihon Univ.), Takahiro Shiozawa (National Inst. of Tech., Kagawa College), Takayuki Tanaka (Saga Univ.), Kazuaki Wakai (Daiichi Inst. of Tech.), Shigeru Watanabe (Nihon Dengyo Kosaku), Tsukuru Kai (NTV), Keisuke Miki (TBS), Takayuki Suzumura (TV Asahi), Hiroshi Tsutsui (Hokkaido Univ.), Toshihiro Kojima (Fuji Television), Takao Tsuda (NHK), Iwao Namikawa (Kansai Telecasting Corporation)

[Go to Official BCT Homepage (Japanese)] 
 Schedule  (Sort by: Date Ascending)
 Results 1 - 9 of 9  /   
Date Place Topics Joint Deadline Select Menu
Fri, Jun 16, 2017
NTV Shiodome Bldg. Program creation technologies, Broadcast master control , etc IEEE-BT [Mon, Apr 24]
 • Regist. Closed
 • Adv. Program 
 • Thu, Jul 27, 2017
  - Fri, Jul 28
  Sapporo center for gender quality Broadcast Operating Technologies, Transmission & Reception Engineering, etc. IEEE-BT [Tue, Jun 13]
 • Regist. Closed
 • Adv. Program 
 • Fri, Sep 8, 2017
  Kochi City Culture-plaza Service Integration Broadcasting and Communication Systems, etc BCT, IEEE-BT, SHIKOKU [detail] [Fri, Jul 28]
 • Regist. Closed
 • Adv. Program 
 • Fri, Oct 20, 2017
  ApioSpace Mobile Communications, etc. IEEE-BT [Fri, Sep 8]
 • Regist. Closed
 • Adv. Program 
 • Thu, Nov 23, 2017
  - Fri, Nov 24
  Kansa-Univ. Umeda Campus   IEICE-OFT, IEICE-OCS, IEE-CMN, BCT [detail] [Thu, Sep 7]
 • Regist. Closed
 • Adv. Program 
 • Thu, Nov 30, 2017
  - Fri, Dec 1
      IEICE-CS, IEICE-IE, IPSJ-AVM, BCT [detail] [Tue, Sep 19]
 • Regist. Closed
 • Adv. Program 
 • Thu, Jan 18, 2018
  - Fri, Jan 19
  Nagasaki Univ. Unzen-E-Camllage-Kohryu-Center Students and Young Researcher Session, etc. KYUSHU [Tue, Nov 21]
 • Regist. Closed
 • Adv. Program 
 • Thu, Feb 22, 2018
  - Fri, Feb 23
  Kanponoyado-Toyama   IEEE-BT [Fri, Dec 22]
 • Registration
     for presentation
   
 • Fri, Mar 9, 2018
  Hirara-Port-Terminal Bldg.(Miyako Island)   IEEE-BT [Fri, Jan 12]
 • Registration
     for presentation
   
 •  Results 1 - 9 of 9  /   


  [Return to Top Page]

  [Return to ITE Web Page]


  The Institute of Image Information and Television Engineers (ITE), Japan