ITE Technical Group Submission System
Conference Schedule
Online Proceedings
[Sign in]
    [Japanese] / [English] 
( Committee/Place/Topics  ) --Press->
 
( Paper Keywords:  /  Column:Title Auth. Affi. Abst. Keyword ) --Press->

Technical Group on Broadcasting and Communication Technologies (BCT)  (All Years)

Chair: Kyoichi Saito (NHK) Vice Chair: Hidekazu Murata (Kyoto Univ.), Tomomi Fukazawa (TBS)
Secretary: Kohei Kambara (NHK), Takayuki Suzumura (TV Asahi), Satoshi Izumida (NTV), Masayoshi Fukumoto (NEC), Mikihiro Ouchi (Panasonic), Mizumoto Tetsuya (Tokyo Inst. of Tech.)
Secretary: Shigeki Shiokawa (Kanagawa Inst. of Tech.), Kenji Sugiyama (Seikei Univ.), Shoichiro Sekiguchi (NHK), Tanaka Shoji (B-SAT), Hiroshi Tsutsui (Hokkaido Univ.), Hiroyuki Hamazumi (TOKYO KOSEN), Toshiharu Morizumi (NTT), Jun Yukawa (Mitsubishi Electric), Minoru Okada (NAIST), Hidehito Ogihara (Nihon Dengyo Kosaku), Guan Chai Eu (Nagasaki Univ.), Kazuyuki Saito (Chiba Univ.), Takahiro Shiozawa (National Inst. of Tech., Kagawa College), Tomohiro Seki (Nihon Univ.), Hiroyuki Takesue (Hitachi Kokusai Electric), Naoki Maeda (Sumitomo Electric), Takumi Matsumoto (Furukawa Electric), Takeshi Maruyama (Furukawa Electric), Mayuko Miyano (Toshiba Infrastracture Systems & Solutions), Tsukuru Kai (NTV), Toshihiro Kojima (Fuji Television), Toshimitsu Kobayashi (NBN), Hajime Saito (TV Tokyo), Takao Tsuda (NHK), Iwao Namikawa (Kansai Telecasting Corporation), Yoshie Enoki (TBS)

Search Results: Keywords 'from:2019-11-21 to:2019-11-21'

[Go to Official BCT Homepage (Japanese)] 
 Schedule  (Sort by: Date Ascending)
 Results 1 - 1 of 1  /   
Date Place Topics Joint Deadline Select Menu
Thu, Nov 21, 2019
- Fri, Nov 22
Kaikyo-Messe-Shimonoseki   BCT, IEICE-OCS, IEICE-OFT, IEE-CMN [detail] [Wed, Sep 4]
  • Regist. Closed
  • Adv. Program
  • Registration Fee 
  •  Results 1 - 1 of 1  /   


    [Return to Top Page]

    [Return to ITE Web Page]


    The Institute of Image Information and Television Engineers (ITE), Japan