ITE Technical Group Submission System
Conference Schedule
Online Proceedings
[Sign in]
    [Japanese] / [English] 
( Committee/Place/Topics  ) --Press->
 
( Paper Keywords:  /  Column:Title Auth. Affi. Abst. Keyword ) --Press->

All Technical Committee Conferences  (All Years)

Search Results: Conference Papers
 Conference Papers (Available on Advance Programs)  (Sort by: Date Descending)
 Results 1 - 6 of 6  /   
Committee Date Time Place Paper Title / Authors Abstract Paper #
IST 2022-03-28
09:55
Online   3D Sequential Process Integraton for CMOS Image Sensor
Keiichi Nakazawa, Junpei Yamamoto, Shigetaka Mori, Shintarou Okamoto, Akito Shimizu, Koichi Baba, Nobutoshi Fujii, Mutsuo Uehara, Katsunori Hiramatsu, Hideomi Kumano, Akira Matsumoto, Kouichirou Zaitsu, Hidetoshi Ohnuma, Keiji Tatani, Tomoyuki Hirano, Hayato Iwamoto (Sony Semconductor Solutions Corp.)
We developed a new structure of pixel transistors stacked over photodiode named “2-Layer Transistor Pixel Stacked CMOS I... [more] IST2022-12
pp.9-12
IST 2022-03-28
13:40
Online   A 2.9μm Pixel CMOS Image Sensor for Security Cameras with high FWC and 97 dB Single-Exposure Dynamic Range
Masashi Ohura, Tetsuya Uchida, Kazuyoshi Yamashita, Atsushi Masagaki, Tomohiko Kawamura, Chie Tokumitsu, Takashi Onizawa, Hisahiro Ansai, Kazutaka Izukashi, Shinichi Yoshida (SSS), Takamasa Tanikuni, Susumu Hiyama (SCK), Tomoyuki Hirano, Shinji Miyazawa, Yasushi Tateshita (SSS)
 [more] IST2022-17
pp.31-34
IST 2021-03-26
12:50
Tokyo Online A Back Illuminated 10μm SPAD Pixel Array Comprising Full Trench Isolation and Cu-Cu Bonding with Over 14% PDE at 940nm
Kyosuke Ito, Yusuke Otake, Yoshiaki Kitano, Akira Matsumoto, Junpei Yamamoto, Takayuki Ogasahara, Hiroki Hiyama, Ryusei Naito, Kohei Takeuchi, Takanori Tada, Kosaku Takabayashi, Hajime Nakayama, Keiji Tatani, Tomoyuki Hirano, Toshifumi Wakano (SONY)
A state of the art Back Illuminated (BI) Single Photon Avalanche Diode (SPAD) array sensor realized via a 90nm CMOS proc... [more] IST2021-14
pp.25-28
IST 2020-03-27
13:30
Tokyo Kikaishinko kaikan
(Postponed)
High-definition Visible-SWIR InGaAs Image Sensor using Cu-Cu Bonding of III-V to Silicon Wafer
Shunsuke Maruyama, Shuji Manda, Ryosuke Matsumoto, Suguru Saito, Hideki Minari, Takaaki Hirano, Taizo Takachi, Nobutoshi Fujii, Yuichi Yamamoto, Yoshifumi Zaizen, Tomoyuki Hirano, Hayato Iwamoto (SSS)
We developed a back-illuminated InGaAs image sensor with 1280x1024 pixels at 5-um pitch by using Cu-Cu hybridization con... [more] IST2020-16
pp.35-39
IST 2018-03-09
15:30
Tokyo NHK Housou-Gijyutu Lab. Near-infrared Sensitivity Enhancement of a Back-illuminated Complementary Metal Oxide Semiconductor Image Sensor with a Pyramid Surface for Diffraction Structure
Itaru Oshiyama, Sozo Yokogawa, Harumi Ikeda, Yoshiki Ebiko, Tomoyuki Hirano, Suguru Saito, Oinoue Takashi, Yoshiya Hagimoto, Hayato Iwamoto (SSS)
 [more] IST2018-23
pp.51-54
IST 2017-09-25
16:25
Tokyo Kikai-Shinko-Kaikan Bldg. A 224 ke Linear Saturation Signal Global Shutter CMOS Image Sensor with 3.875um pixel, in-pixel Pinned Storage, and Lateral Overflow Integration Capacitor
Shin Sakai, Yorito Sakano, Yoshiaki Tashiro, Yuri Kato, Kentaro Akiyama, Katsumi Honda, Mamoru Sato, Masakai Sakakibara, Tadayuki Taura, Kenji Azami, Tomoyuki Hirano, Yusuke Oike, Yasunori Sogo, Takayuki Ezaki, Tadakuni Narabu, Teruo Hirayama (SSS), Shigetoshi Sugawa (Tohoku Univ.)
 [more] IST2017-59
pp.43-46
 Results 1 - 6 of 6  /   
Choose a download format for default settings. [NEW !!]
Text format pLaTeX format CSV format BibTeX format


[Return to Top Page]

[Return to ITE Web Page]


The Institute of Image Information and Television Engineers (ITE), Japan